ANMÄLNINGS- & BETALNINGSVILLKOR

ANMÄLNINGS- OCH BETALNINGSVILLKOR: TERMINSKURSER

Anmälan är bindande, dvs har du fått bekräftelsemejl med med inbetalningsuppgifter är du skyldig att betala kursavgiften ifall vi inte mottagit en korrekt avanmälan.

Avanmälan ska ske minst 7 dagar innan kursstart om inget annat är överenskommet, senare avanmälan debiteras med 300:- i avanmälningsavgift per terminskurs.

Sker kursanmälan mindre än 7 dagar innan kursstart gäller ändå samma som ovan!

Avhopp från kursen, dvs en avanmälan då kursen redan startat, debiteras med full kursavgift.

Är du anmäld till flera kurser ska en separat avanmälan göras för varje kurs.

Såklart finns det omständigheter att ta hänsyn till (så som sjukdom, ändrat arbetsschema m.m) och kan ni uppvisa ett läkarintyg, jobbintyg eller annat officiellt dokument som verifierar ert avanmälningsbehov behöver ni inte betala någon kursavgift. OBS! En avanmälningsavgift utgår alltid då avanmälan sker senare än en vecka innan kursstart, även om intyg kan uppvisas!

Personer anmälda i par samt har förtur vid anmälan, i övrigt antas ni i datumordning efter när er anmälan inkom. Paranmälan kan inte göras i efterhand.

Hur gör man en avanmälan?

En avanmälan sker via info@slda.se och som avanmälningsdatum räknas dagen vi fick in mejlet. Uppge namn och referensnummer för anmälan och, vid eventuellt återbetalning, även clearing- och banknummer.

BETALNING
Betalning av kursavgiften sker via den faktura som skickas med ert antagningsbesked eller kontant på plats vid till exempel prova-på-tillfälle. OBS! Ni betalar alltså inte förrän vi bekräftat att ni fått en plats på kursen och antagningsbesked mottagits.

Ifall ni anmält er till flera kurser men inte antagits till alla ännu ska ni betala det pris som står i antagningsbeskedet. Ifall ni i slutändan blir antagna till ytterligare klasser korrigeras dessa klassers priset så ni får era rabatter.

Vid betalning online, var noga med att korrekt uppge det OCR-nummer ni fått i mejlet! Se även till att betala till bankgirot som står även det med i antagningsbeskedet. Att leta reda på vilsekomna betalningar tar extra tid och gör att ni kan få betalningspåminnelser trots att ni redan betalt.

Vill ni dela upp er betalning vänligen maila till ekonomi@slda.se.

Betalningspåminnelserna går ut automatiskt när en viss tid efter förfallodatum gått. Har ni fått en felaktig betalningspåminnelse (se dock anmälningsvillkoren) hör av er till info@slda.se.

ÅTERBETALNING

Ingen återbetalning av kursavgiften om inte särskild överenskommelse har träffats och då via tillgodohavande.

MISSADE LEKTIONSTILLFÄLLEN

I den mån vi erbjuder parallella kurser under terminen tas missat kurstillfälle igen i den parallella gruppen. Om det inte är möjligt erbjuder vi att ta igen missade klasstillfällen på någon av våra övriga klasser under terminen. Maximalt 3 kurstillfällen per kurs och termin får tas igen.

FULLTECKNADE KURSER/INSTÄLLDA KURSER/SCHEMAÄNDRINGAR

Vi förbehåller oss rätten att stänga anmälan till kurser då de blir fulltecknade. Likaså förbehåller vi oss rätten att ställa in kurser som där vi inte fått in tillräckligt många anmälningar, samt att göra schemaändringar.

ANMÄLNINGS- & BETALNINGSVILLKOR: SABOR LATINO WORKSHOP SERIES

Anmälan till workshops

För att delta på en av Sabor Latinos workshops anmäler du dig i förväg på via www.slda.se, via e-post till info@slda.se eller via telefon på 073-0658667.

Anmälan är bindande, dvs har du fått bekräftelsemejl med med inbetalningsuppgifter är du skyldig att betala deltagaravgiften ifall vi inte mottagit en korrekt avanmälan.

Avanmälan ska ske minst 5 dagar innan kursstart om inget annat är överenskommet, senare avanmälan debiteras med 100:- i avanmälningsavgift per workshop.

Sker anmälan till en workshop mindre än 5 dagar innan kursstart gäller ändå samma som ovan!

Hur gör man en avanmälan?

En avanmälan sker via info@slda.se och som avanmälningsdatum räknas dagen vi fick in mejlet. Uppge namn och referensnummer för anmälan och, vid eventuellt återbetalning, även clearing- och banknummer.

Betalning av workshop

Full betalning av workshopen skall vara oss tillhanda senast 3 dagar innan datumet för den aktuella workshopen, om inget annat anges. Du betalar in deltagaravgiften för workshopen enligt inbetalningsuppgifterna i antagningsbeskedet, till vårt bankgiro med angiven OCR-referens.

I mån av resterande lediga platser kan du anmäla dig senare än 3 dagar innan workshopen. Vid anmälningstillfället betalar du då direkt in deltagaravgiften via Swish till 123 336 48 82. OBS! Det viktigt att du skriver ditt referensnummer som du fått vid anmälan som meddelande.
Det går även att komma drop-in och betala på plats på våra workshops i mån av lediga platser!

ÅTERBETALNING

Ingen återbetalning av deltagaravgiften om inte särskild överenskommelse har träffats och då via tillgodohavande alternativt fribiljetter till våra danskvällar.

Vi följer konsumentköplagen om distansavtal (DAL), se kap 2 §1 och §11.

inställd workshop

Om vi tvingas ställa in workshopen så betalas deltagaravgiften, inklusive anmälningsavgiften tillbaka till fullo till ditt konto. Skicka då ditt namn, referensnummer samt bankuppgifter till ekonomi@slda.se.

Sjukdom

Om du tvingas avstå en workshop pga av sjukdom och vill få avgiften betald tillbaka, så sker detta efter uppvisande av läkarintyg (samt vid förekommande fall, om familjemedlem drabbats allvarligt – krävs läkarintyg el. liknande).

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER

Vi värnar om din personliga integritet. Här kan du ta del av en mer utförlig
beskrivning om hur vi sparar och analyserar din personliga information.
SABOR LATINO DANCE ACADEMY – INTEGRITETSPOLICY